Er zijn verschillende vaccinaties besteld door de Belgische overheid.

Patiënten zullen het vaccin ontvangen wat op dat moment beschikbaar is.

Deze vaccins zullen gratis zijn voor iedereen.

 

Vaccinatie bestaan meestal uit 2 dosissen in de armspier met een interval van 14-28 dagen.

Werkzaamheid van het vaccin start meestal na 10 dagen. Hoe lang het precies beschermt is niet bekend, maar het zou alleszins langer zijn dan de 2-3 maanden na een doorgemaakte ziekte met Covid-19.

De doeltreffendheid van het vaccin is 95%.

Ook mensen die reeds Covid-19 hebben gehad worden gevaccineerd, dit ten vroegste 15 dagen na infectie.

 

Contra-indicaties: Kinderen onder de 16 jaar, zwangere en borstvoeding, iemand die ooit een ernstige allergie op een vaccinatie heeft gedaan of mensen die nog in een behandeling voor kanker zitten.

 

Neveneffecten: meestal binnen de 48u

Soms hoofdpijn of lokale pijn (beter met paracetamol).

 

Hoe komt het dat dit vaccin zo snel is ontwikkeld tov andere vaccins?

Alle firma’s hebben alles laten vallen en samen gewerkt om aan dit vaccin voorrang te geven.

Firma’s hebben ook gebruik gemaakt van de gezamenlijke kennis over reeds bestaande vaccins.

 

Hoe en waar gaan we het vaccin krijgen?

Vermits het vaccin zeer koud moet bewaard worden, zal het niet bij de huisartsen tijdens een consultatie worden gegeven maar in grotere groepen in openbare plaatsen.

Hoe dit georganiseerd gaat worden weten we nog niet.

 

Wie gaat het vaccin krijgen?

Eerst zullen zorgverleners en mensen in RVT of WZC het vaccin ontvangen.

Later de risicopatiënten (net zoals bij griep met uitzondering van zwangeren en mensen die borstvoeding geven).

Als laatste de overige mensen.

 

Vaccinatie van de bevolking zou tegen 8/21 klaar moeten zijn.

Men wil dat meer dan 60% van de bevolking gevaccineerd is omdat er dan een groepsimmuniteit is zodat mensen die geen vaccin kunnen ontvangen, omdat ze behoren tot een groep die geen vaccin mag ontvangen, ook beschermd zijn tegen het Covid-19 virus.

Het is namelijk nog niet duidelijk of iemand die gevaccineerd is ook daadwerkelijk niet meer besmettelijk kan zijn voor anderen (die nog geen vaccin gehad hebben).